ЭРГОНОМИК

Хүн төрөлхтнийг тав тухтай байлгахаар олон зууны турш хөгжүүлсэн биет хоорондын эргономик стандартыг бид мөрддөг

МОНГОЛ АХУЙ

Сая Санаа ХХК Монгол хүний зан байдал, ахуй амьдралд тохирох дизайн шийдлийг эрэлхийлнэ

ОРЧИН ЦАГ

Архитектур, дизайны хөгжил, дэлхийн чиг хандлагаас үл хоцрон шинэ бүхнээс суралцаж Монголын хөрсөнд буулгана
01

БИЗНЕС КОНСЕПЦ

Таны бизнестэй уялдуулж үндэслэлтэй шийдэл санал болгоно
02

ЕРӨНХИЙ КОНСЕПЦ

Захиалагчийн даалгавар, бидний санал санаачлагыг нэгтгэж дизайн шийдлийн ерөнхий консепцийг бүтээнэ
03

ПЛАН ТӨЛӨВЛӨЛТ

Эргономик тооцоолол, бизнесийн онцлог, захиалагчийн даалгавар зэрэг нөлөөлж болох бүх оролцоог тусгаж төлөвлөлтийг эцэслэнэ
04

ДИЗАЙН АРХИТЕКТУР

Бид энгийн нэг шийдэл санал болгохгүй, хамгийн шилдгийг санал болгоно
05

ЗАСАЛ ГҮЙЦЭТГЭЛ

Програм дээр хийгдэж цаасан дээр буусан дизайн болон ажлын зургийг бодит амьдралд буулгах заслын ажлыг гүйцэтгэнэ
06

ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГА

Засал, тавилга, тээвэр, менежмент зэрэг тухайн төсөл хэрэгжиж дуусахад шаардлагатай ажилбаруудыг нэгтгэн гүйцэтгэж төслийн удирдлагыг хэрэгжүүлнэ
07

БАРИЛГА УГСРАЛТ

Барилга угсралт