Үйлчилгээ

Үйлчилгээ

Хэрэглэгчдийн босго шаардлага өндөр байхын хирээр аливаа бизнесийн орчин интерьер зураггүйгээр, засал гүйцэтгэлийн стандартгүйгээр урагш хөдлөх нь ховор болсон. Бизнесийн байгууллагууд тус салбарын ач холбогдлыг ойлгож орчноо бүтээхдээ интерьер дизайны чиглэлээр мэргэшсэн компаниудад хандаж байна.

Улаанбаатар хот хөгжиж цэцэглэхийн хирээр иргэд стресст бага өртөхийг хичээж мөрөөдлийн гэрээ бүтээж, орон гэрээ эрч хүч, аз жаргалын ундрага болгон өөрчилж байна. Нийт захиалгын багагүй хувийг өрхийн хэрэглээний захиалга эзлэх болсон.

Интерьер дизайны зураг

СаяСанаа ХХК нь өрхийн болон бизнесийн хэрэгцээнд зориулсан интерьер дизайны зураг зурах үйлчилгээг үзүүлдэг ба нийт захиалгын 70 орчим хувь нь бизнесийн хэрэгцээний, үлдсэн нь өрхийн хэрэгцээний захиалга байдаг

Төслийн удирдлага

Түлхүүр гардуулан өгөх нөхцөлтэй буюу аливаа төсөл эхлэх цэгээс дуусах цэг хүртэл нийт ажилбаруудад зохицуулалт хийн ажиллаж захиалагчдад хүлээлгэн өгөх үйлчилгээ. Төслийн ажлын бүрдэлд доорх ажилбарууд хамаарах ба ажилбарууд хоорондын уялдаа, ажлын чанар, хамааралтай бүхий л зохион байгуулалтыг хариуцан ажиллаж байна.

Ажлын иж бүрдэл

Интерьер зураг:
 • Төлөвлөлт, зохион байгуулалт
 • Концепц санаа
 • 3 хэмжээст зураг
 • Ажлын зураг

Ажлын иж бүрдэл

Интерьер зураг:
 • Төлөвлөлт, зохион байгуулалт
 • Концепц санаа
 • 3 хэмжээст зураг
 • Ажлын зураг
Интерьер гүйцэтгэл
 • Төслийн төсөв
 • Материал захиалга, ложистикийн ажил
 • Дэд бүтэц, шугам сүлжээний ажил
 • Заслын ажил
 • Тавилга үйлдвэрлэл, угсралтын ажил
 • Захиалгын тавилга, тээвэр ложистикийн ажил