Интерьер зураг / Архитектур төлөвлөлт / Засал гүйцэтгэл

Яагаад СаяСанаа гэж? Зөвхөн сайхан харагдуулаад өнгөрөх нь интерьер зурахын нэр биш. Детал, шат дамжлаг бүрт үндэслэлтэй хандаж, сэтгэл шингээн ажиллах нь СаяСанаа брэндийн үнэ цэнэ болдог. Аливаа төслийн концепц гаргахад судалгаа, бүтээлч байдал, салбар бүрийн мэдлэг нэн чухал. Концепц гаргах үйл явцын сонирхолтой хэсэг болох гар скизийн ажлуудаа та бүхэнд сонирхуулж байна.

 • Date:

  2016.03.15
 • Sketch 001
  Sketch 002
  Sketch 003
  Sketch 004
  Sketch 005
  Sketch 006
  Sketch 007
  Sketch 008
  Sketch 010
  Sketch 009
  Sketch 011
  Sketch 012
  Sketch 013
  Sketch 014
  Sketch 015
  Sketch 026
  Sketch 016
  Sketch 017
  Sketch 018
  Sketch 019
  Sketch 022
  Sketch 024
  Sketch 025