Санаа – Консепц – Эскиз

Санаа, консепц юуны түрүүн толгойд бодогдож цааснаа буудаг Төслийн консепц гаргахад чухал бөгөөд сонирхолтой хэсэг нь гар эскиз зурах үе шат байдаг СаяСанаа хамт олны зурсан гар скиз зургуудыг танилцуулж байна

 • Date:

  2016.07.28
 • lbum Санаа – Консепц – Эскиз 001
  lbum Санаа – Консепц – Эскиз 002
  lbum Санаа – Консепц – Эскиз 003
  lbum Санаа – Консепц – Эскиз 004
  lbum Санаа – Консепц – Эскиз 005
  lbum Санаа – Консепц – Эскиз 007
  lbum Санаа – Консепц – Эскиз 006
  lbum Санаа – Консепц – Эскиз 008
  lbum Санаа – Консепц – Эскиз 009
  lbum Санаа – Консепц – Эскиз 010
  lbum Санаа – Консепц – Эскиз 011
  lbum Санаа – Консепц – Эскиз 012
  lbum Санаа – Консепц – Эскиз 013
  lbum Санаа – Консепц – Эскиз 014
  lbum Санаа – Консепц – Эскиз 018
  lbum Санаа – Консепц – Эскиз 015
  lbum Санаа – Консепц – Эскиз 016
  lbum Санаа – Консепц – Эскиз 017