Less is more – SaySanaa

Цөөн зүйл ихийг өгүүлнэ Захиалагчид чухал биш асуудал, шаардлагагүй зүйлд цаг үрэхээс илүү үйлс хэрэгтээ цаг гаргах ёстойг ойлгосон

 • Date:

  2018.03.06
 • less is more 001
  less is more 002
  less is more 003
  less is more 004
  less is more 004
  less is more 005
  less is more 006
  less is more 009
  less is more 011
  less is more 012
  less is more 010
  less is more 013