Luxury karaoke – SaySanaa

Тухтай, тансаг, үнэ цэнэтэй гэх тодотголтой караокений зургийн ажлыг толилуулж байна. Төлөвлөлтийн хувьд хайрцагт баригдаагүй хэвийн биш боловч өвөрмөц, оновчтой, хүртээмжтэй болсон. Үйлчлүүлэгч сонгосон өрөөндөө хүрэхдээ нийтийн талбай дахь бусад үйлчлүүлэгчидтэй таарахгүй, хувийн орон зайг эрхэмлэсэн төлөвлөлт болж чадсан.

 • Date:

  2019.02.12
 • Luxury Karaoke 001
  Luxury Karaoke 002
  Luxury Karaoke 005
  Luxury Karaoke 006
  Luxury Karaoke 007
  Luxury Karaoke 008
  Luxury Karaoke 009
  Luxury Karaoke 010
  Luxury Karaoke 011
  Luxury Karaoke 012
  Luxury Karaoke 013
  Luxury Karaoke 014
  Luxury Karaoke 015
  Luxury Karaoke 016
  Luxury Karaoke 017
  Luxury Karaoke 018
  Luxury Karaoke 019
  Luxury Karaoke 020
  Luxury Karaoke 021
  Luxury Karaoke 022
  Luxury Karaoke 026
  Luxury Karaoke 024
  Luxury Karaoke 023