Metropolitan – SaySanaa

Байр сууриа олсон, их хотын соёлтой залуучууд... Их хотын залуу амьдралд нь байх хэрэгтэй болоод байх хэрэггүй бүхнийг сайтар төлөвлөж өөрийн замналаар алхам алхалмаар бүтээнэ, өсөж хөгжинө. Тэд өөрт таалагддаг, өөрийг нь хурцалдаг, эрч хүч өгдөг орчинг бүрдүүлэх ёстойг хамгийн сайн мэддэг. Өөрийн орчныг бүтээхээр захиалга өгч буй залуучууд боловсрол мэдлэг болоод өөрийгөө хөгжүүлэх орчныг зайлшгүй байх ёстой хэмээн төлөвлөж байгаа нь бахархууштай. Зөөлөн уур амьсгал зонхилох модерн орон сууцны дизайн зураг бэлэн болж засвар гүйцэтгэлийн ажилдаа орлоо.

 • Date:

  2020.05.04
 • MetroPolitan (2)
  MetroPolitan (8)
  MetroPolitan (3)
  MetroPolitan (4)
  MetroPolitan (5)
  MetroPolitan (6)
  MetroPolitan (7)
  MetroPolitan (12)
  MetroPolitan (14)
  MetroPolitan (21)
  MetroPolitan (25)
  MetroPolitan (24)
  MetroPolitan (1)
  MetroPolitan (13)
  MetroPolitan (15)
  MetroPolitan (17)
  MetroPolitan (23)
  25
  6
  6.2