Minimal interior design – SaySanaa

Өөрийгөө олсон хүн Минимал урсгал нь зөвхөн дизайн шийдлээр тодорхойлогддоггүй. Оюун бодолдоо, хэрэглэж буй хэрэгцээндээ, амьдрах орчин тойрондоо буюу өөртэйгөө холбоотой бүх зүйлд их бишийн сэтгэлээр ханддаг хүнийг минималист хүн гэдэг. Минимал урсгал дэлхий дахинд хүчтэй дэлгэрч залуучуудын амьдралд нөлөө үзүүлээд эхэлсэн Өөрийн гэсэн амьдралын хэв маягтай, боловсролтой, нийгэмд байр сууриа олж яваа, сонирхол, хобби, өөрийгөө олсон залуучууд дотоод зарчмаа дагаж орчноо бүрдүүлдэг Захиалагч өөрийгөө минималист гэдгийг тодорхойлж орон гэрээ ч мөн минамал байлгахыг хүссэн. Ганц бие хүнд том байр, олон хэрэгцээ шаардлагагүй. Цаг нь ирэхэд гэр бүлтэй болж хэрэгцээгээ дагаж орон байраа өөрчлөнө гэдгийг мэддэг. Тэр хэрэгтэй хэрэггүй мэдээлэл контентод цагаа үрдэггүй. Тэр "Game Of Thrones" үзэж "NBA" сонирхдог. Тэр зөвхөн дуртай болоод хэрэгтэй зүйлсдээ цаг гаргадаг. Тэр өөрийгөө олсон, шинэ цагийн залуу. Тэр бол минималист

 • Date:

  2018.03.05
 • Өөрийгөө олсон хүн 001
  Өөрийгөө олсон хүн 002
  Өөрийгөө олсон хүн 003
  Өөрийгөө олсон хүн 004
  Өөрийгөө олсон хүн 005
  Өөрийгөө олсон хүн 006
  Өөрийгөө олсон хүн 007
  Өөрийгөө олсон хүн 008
  Өөрийгөө олсон хүн 010
  Өөрийгөө олсон хүн 012
  Өөрийгөө олсон хүн 014
  Өөрийгөө олсон хүн 017
  Өөрийгөө олсон хүн 016
  Өөрийгөө олсон хүн 009
  Өөрийгөө олсон хүн 011
  Өөрийгөө олсон хүн 013
  Өөрийгөө олсон хүн 018
  Өөрийгөө олсон хүн 015