Portal VR lounge – SaySanaa

3D ертөнцөөр аялуулах Portal Virtual Reality - Интерьер дизайн Захиалагчийн даалгавар: Дэлхий дахины Virtual Reality төвүүдээс дутахааргүй дизайн, тохижилттой төвийг Монголдоо байгуулах Гүйцэтгэл: Зураг төслийн үе шат, иж бүрэн гүйцэтгэлийн ажлыг Саясанаа ХХК урлав Төслийн тухай: 3D ертөнцийг тодорхойлж чадах хүчин зүйлс дээр ажиллахыг чухалчилсан. Ингээд орчин, мэдрэмж, гэрэглтүүлгийн тал дээр онцгойлон ажилласан. Хийцлэлүүд, Тавилгууд, Зарим гэрэлтүүлгийг шийдэхдээ аль болох бэлэн бүтээгдэхүүнээс татгалзаж гар хийцлэлийн аргаар урлав.

 • Date:

  2018.06.30
 • VR Portal 001
  VR Portal 004
  VR Portal 005
  VR Portal 006
  VR Portal 008
  VR Portal 007
  VR Portal 009
  VR Portal 010
  VR Portal 013
  VR Portal 011
  VR Portal 012
  VR Portal 014
  VR Portal 016
  VR Portal 018
  VR Portal 015
  VR Portal 017
  VR Portal 019
  VR Portal 020
  VR Portal 022
  VR Portal 021
  VR Portal 024
  VR Portal 028
  VR Portal 026
  VR Portal 027