Оффис тань танай байгууллагын нэрийн хуудас Оффис тань танай байгууллагын нэрийн хуудас Оффис тань танай байгууллагын нэрийн хуудас Оффис тань танай байгууллагын нэрийн хуудас Оффис тань танай байгууллагын нэрийн хуудас Оффис тань танай байгууллагын нэрийн хуудас Оффис тань танай байгууллагын нэрийн хуудас Оффис тань танай байгууллагын нэрийн хуудас Оффис тань танай байгууллагын нэрийн хуудас Оффис тань танай байгууллагын нэрийн хуудас Оффис тань танай байгууллагын нэрийн хуудас Оффис тань танай байгууллагын нэрийн хуудас Оффис тань танай байгууллагын нэрийн хуудас Оффис тань танай байгууллагын нэрийн хуудас Оффис тань танай байгууллагын нэрийн хуудас

Оффис тань танай байгууллагын нэрийн хуудас

Интерьер, засал шийдэл нь байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэл, салбарын онцлогтой холбоотой байх нь чухал.

"Галакси Тауэр" -ын 4-р давхарт байрлах "Эко Капитал" ББСБ -н 120м2 ажлын байрны интерьер зургийн болон заслыг ажлын та бүхэнд танилцуулж байна.

Санхүүгийн байгууллага тул үйл ажиллагаа, мэдээлэл ил тод байх нь харилцагчдад итгэл төрүүлнэ.

Бүх зүйл шилэн, нээлттэй, ил тод гэсэн санааг илэрхийлж цагаан, шилэн орчинтой байхаар шийдсэн. Байгууллагын бэлэг тэмдэг эко утгыг гээлгүй ногоон өнгөөр чимэг хэсгүүд, гэрлүүдийг шигтгээ болгон оруулсан.

Судалгаа - Санаа - Гар зураг - Ажлын зураг - Макет - 3D зураг.
Үе шат детал бүрийг анхаарч сэтгэл гарган бүтээлчээр ажиллах нь "Сая Санаа" ХХК-ын хамт олныг илэрхийлнэ.

Бид энгийн нэг шийдэл санал болгодоггүй. Хамгийн шилдгийг санал болгохыг зорьдог.

Бидэнтэй холбогдож төсөөллөө мөн хүлээлтээ хэлээд үлдсэн ажлыг бидэнд даатга.

Огноо

0000-00-00

Захиалагч

Албан байгууллага

Төрөл

Дизайн, Гүйцэтгэл