Консепц Консепц Консепц Консепц Консепц Консепц

Консепц

Газар зүй, байршилын онцлог, обектод нөлөөлөх бусад хүчин зүйлүүд зэргээс хамаарч зургийн ажлууд нарийн төвөгтэй байх нь бий

Налуу, товруу ихтэй газар баригдах төсөлд нэгэн консепц гаргаж байснийг та бүхэнд танилцуулж байна

Газрын онцлогоос хамаарч давхар бүрийн төлөвлөлт өөр байгаа нь зургуудаас харагдна

Бид энгийн нэг шийдэл санал болгодоггүй. Хамгийн шилдгийг санал болгохыг зорьдог

Төсөөллөө мөн хүлээлтээ хэлээд үлдсэн ажлыг бидэнд даатга

Огноо

0000-00-00

Захиалагч

Албан байгууллага

Төрөл

Дизайн