Индустриал дизайн - Хэрэглэгчид шинийг эрэлхийлнэ Индустриал дизайн - Хэрэглэгчид шинийг эрэлхийлнэ Индустриал дизайн - Хэрэглэгчид шинийг эрэлхийлнэ Индустриал дизайн - Хэрэглэгчид шинийг эрэлхийлнэ Индустриал дизайн - Хэрэглэгчид шинийг эрэлхийлнэ Индустриал дизайн - Хэрэглэгчид шинийг эрэлхийлнэ Индустриал дизайн - Хэрэглэгчид шинийг эрэлхийлнэ Индустриал дизайн - Хэрэглэгчид шинийг эрэлхийлнэ Индустриал дизайн - Хэрэглэгчид шинийг эрэлхийлнэ Индустриал дизайн - Хэрэглэгчид шинийг эрэлхийлнэ Индустриал дизайн - Хэрэглэгчид шинийг эрэлхийлнэ Индустриал дизайн - Хэрэглэгчид шинийг эрэлхийлнэ Индустриал дизайн - Хэрэглэгчид шинийг эрэлхийлнэ Индустриал дизайн - Хэрэглэгчид шинийг эрэлхийлнэ Индустриал дизайн - Хэрэглэгчид шинийг эрэлхийлнэ Индустриал дизайн - Хэрэглэгчид шинийг эрэлхийлнэ Индустриал дизайн - Хэрэглэгчид шинийг эрэлхийлнэ Индустриал дизайн - Хэрэглэгчид шинийг эрэлхийлнэ Индустриал дизайн - Хэрэглэгчид шинийг эрэлхийлнэ

Индустриал дизайн - Хэрэглэгчид шинийг эрэлхийлнэ

Хэрэглэгчид уйдамтгай, үргэлж шинэлэг зүйлийг эрэлхийлдэг.

Энэ эрэлт дээр тулгуурлан 2015 оноос индустриал дизайнаар тохижилтоо хийсэн үйлчилгээний байгууллагууд Монголд үүд хаалгаа нээх болсон

Дундад зууны харанхуй эрин дуусгавар болж үйлдвэржилт, үйлдвэрлэл эрчимтэй хөгжсөн нь индустриал урсгалын эх суурь болсон

Төмөр, цемент, тоосго, ил шугам хоолой зэргийг далдлалгүй орхиж дизайны нэгэн хэсэг болгодог нь индустриал хэв маягийн онцлог болдог

Орчин цагт ресторан, бар, кофе шоп, лоунжууд дизайн шийдэлдээ энэхүү урсгалыг хэрэглэх нь элбэг болсон.

Өөрийн гэр, ажлын байраа ч гэсэн энэ урсгалаар тохижуулах нь бий

2016 оны эхээр хийж гүйцэтгэсэн ажлыг та бүхэнд танилцуулж байна

Төслийн хаяг: Энхтайвны гүүр баруун урд зам дагуу 'Drink' beer house

Та төсөөл бид үлдсэнийг.

Огноо

0000-00-00

Захиалагч

Албан байгууллага

Төрөл

Дизайн