Лагерийн байшин - СаяСанаа Лагерийн байшин - СаяСанаа Лагерийн байшин - СаяСанаа Лагерийн байшин - СаяСанаа Лагерийн байшин - СаяСанаа Лагерийн байшин - СаяСанаа Лагерийн байшин - СаяСанаа Лагерийн байшин - СаяСанаа

Лагерийн байшин - СаяСанаа

"Их хотын дуу чимээ, төвлөрлөөс холдож байгалдаа ойртох тул байшингийн минь загвар ч мөн байгалтай ойр байхыг хүснэ"

зургийн захиалагч СаяСанаа хамт олонд ерөнхий даалгавраа өглөө

Зуслангийн байшингууд интерьер шийдэл нь модерн эсвэл классик байх нь элбэг. Үүнд баригдах албагүй 

Захиалагчийн даалгаврыг эрхэмлэж бүтээсэн зуслангийн байшингийн интерьер зургийн ажлыг танилцуулж байна

Модон хийцлэл, Камен зуух, Байгалын чулуу, Модон тавилгууд шийдэж ажлаа амжилттай гүйцэтгэв

Огноо

0000-00-00

Захиалагч

Иргэн

Төрөл

Дизайн