Saysanaa гүйцэтгэл - Huawei брэнд Saysanaa гүйцэтгэл - Huawei брэнд Saysanaa гүйцэтгэл - Huawei брэнд Saysanaa гүйцэтгэл - Huawei брэнд Saysanaa гүйцэтгэл - Huawei брэнд Saysanaa гүйцэтгэл - Huawei брэнд Saysanaa гүйцэтгэл - Huawei брэнд Saysanaa гүйцэтгэл - Huawei брэнд Saysanaa гүйцэтгэл - Huawei брэнд Saysanaa гүйцэтгэл - Huawei брэнд Saysanaa гүйцэтгэл - Huawei брэнд Saysanaa гүйцэтгэл - Huawei брэнд Saysanaa гүйцэтгэл - Huawei брэнд Saysanaa гүйцэтгэл - Huawei брэнд Saysanaa гүйцэтгэл - Huawei брэнд Saysanaa гүйцэтгэл - Huawei брэнд Saysanaa гүйцэтгэл - Huawei брэнд

Saysanaa гүйцэтгэл - Huawei брэнд

Зөв компани сонгох нь чухал (Интерьер зураг, засал гүйцэтгэл)

Даалгавар:
Салбарын бизнес өрсөлдөөн хүчтэй
- Хүчтэй өрсөлдөөнт зах зээлд аль ч детал дээр алдах эрхгүй. Интерьер консепц болон гүйцэтгэлийн чанар өндөр түвшинд байх ёстой
- Брэнд бүүкийн хөх цэнхэр өнгө, зөв зохицолдлогоо

Ажлын хүрээ:
- Huawei брэндийн шинэ салбар засварын төвийн интерьер консепц болон засал гүйцэтгэл
- Ур ухаан шаардсан хийцлэл, нарийн детал засал

Захиалагч байгууллага:
Өндөр түвшний технологийн компани. Huawei брэнд

Консепц: 
- Зохион байгуулалттай, эмх цэгцтэй сүлжээний утас нь технологийн, мэргэжлийн зэргийг илтгэнэ 
Тааз болон хүлээн авах ширээнд сүлжээний утасны елементийг оруулав
- Этгээд хурц үзэсгэлэнгийн ширээ нь Huawai брэндийн хүчирхэг өвөрмөц байдлыг илэрхийлнэ

Ажлын чанар, үр дүн:
- Интерьер зургаас зөрөөгүй, сэтгэл шингэсэн гүйцэтгэл
- СаяСанаа стандарт

Огноо

0000-00-00

Захиалагч

Албан байгууллага

Төрөл

Дизайн, Гүйцэтгэл