0,07 га газраа зөв төлөвлөж мөрөөдлийн хаусаа барих 0,07 га газраа зөв төлөвлөж мөрөөдлийн хаусаа барих 0,07 га газраа зөв төлөвлөж мөрөөдлийн хаусаа барих

0,07 га газраа зөв төлөвлөж мөрөөдлийн хаусаа барих

0,07 га газар нь Монгол хүний амьдрал ахуйтай зайлшгүй холбоотой. Иргэддээ зориулан хувь хүн өөрийн 0,07 га газартаа ухаалаг төлөвлөлттэй мөрөөдлийн хаусаа барих санааг СаяСанаа ХХК-н зүгээс хүргэж байна.

Захиалагч

Иргэн

Төрөл

Дизайн