Гарааны бизнес эрхлэгчдэд зориулсан "SMS" office Гарааны бизнес эрхлэгчдэд зориулсан "SMS" office Гарааны бизнес эрхлэгчдэд зориулсан "SMS" office Гарааны бизнес эрхлэгчдэд зориулсан "SMS" office Гарааны бизнес эрхлэгчдэд зориулсан "SMS" office Гарааны бизнес эрхлэгчдэд зориулсан "SMS" office Гарааны бизнес эрхлэгчдэд зориулсан "SMS" office Гарааны бизнес эрхлэгчдэд зориулсан "SMS" office Гарааны бизнес эрхлэгчдэд зориулсан "SMS" office Гарааны бизнес эрхлэгчдэд зориулсан "SMS" office Гарааны бизнес эрхлэгчдэд зориулсан "SMS" office Гарааны бизнес эрхлэгчдэд зориулсан "SMS" office Гарааны бизнес эрхлэгчдэд зориулсан "SMS" office Гарааны бизнес эрхлэгчдэд зориулсан "SMS" office Гарааны бизнес эрхлэгчдэд зориулсан "SMS" office Гарааны бизнес эрхлэгчдэд зориулсан "SMS" office Гарааны бизнес эрхлэгчдэд зориулсан "SMS" office Гарааны бизнес эрхлэгчдэд зориулсан "SMS" office Гарааны бизнес эрхлэгчдэд зориулсан "SMS" office Гарааны бизнес эрхлэгчдэд зориулсан "SMS" office Гарааны бизнес эрхлэгчдэд зориулсан "SMS" office Гарааны бизнес эрхлэгчдэд зориулсан "SMS" office Гарааны бизнес эрхлэгчдэд зориулсан "SMS" office Гарааны бизнес эрхлэгчдэд зориулсан "SMS" office Гарааны бизнес эрхлэгчдэд зориулсан "SMS" office Гарааны бизнес эрхлэгчдэд зориулсан "SMS" office Гарааны бизнес эрхлэгчдэд зориулсан "SMS" office Гарааны бизнес эрхлэгчдэд зориулсан "SMS" office Гарааны бизнес эрхлэгчдэд зориулсан "SMS" office

Гарааны бизнес эрхлэгчдэд зориулсан "SMS" office

Төсөл санаачлагчид маань Монгол оюун ухаан, Монгол хүний чадвар, Монгол залуусаа дэмжин хөгжүүлэхийг хүсэж детал болгоныг урам зориг өгөхүйц, сонирхолтой байлгахыг хүссэн

Гарааны бизнес эхлүүлж буй залуучууд оффисын асуудалтай тулгардаг

Start-Up компаниудын асуудлыг шийдэж хамтарч ажиллах үүднээс "SMS" оффис үүд хаалгаа нээхээр шамдан ажиллаж байна

"SMS" оффист олон гайхамшигт санаанууд бодит биелэлийг олж, олон Монгол залуучууд Start-Up бизнесээ амжилтанд хүргэнэ гэдэгт итгэлтэй байна

Бизнест консепц, менежмент, дизайн, ухаалаг систем, гүйцэтгэл зэрэг бүх шийдэлд Монгол залуус ажиллаж буй гайхамшигтай төсөл

Дараачийн Steve jobs, Mark zuckerberg Монголоос төрөн гарч ирээсэй хэмээн хүсэж захиалагчийн хүсэлтээр "Саясанаа" ХХК нь "SMS" оффисын дизайны ажлыг хийж гүйцэтгэлээ

Гайхамшигтай төслийг хэрэгжүүлж буй захиалагч талд амжилт хүсье

Огноо

0000-00-00

Захиалагч

Байгууллага

Төрөл

Дизайн