Дуплекс орон сууцны интерьер - Саясанаа Дуплекс орон сууцны интерьер - Саясанаа Дуплекс орон сууцны интерьер - Саясанаа Дуплекс орон сууцны интерьер - Саясанаа Дуплекс орон сууцны интерьер - Саясанаа Дуплекс орон сууцны интерьер - Саясанаа Дуплекс орон сууцны интерьер - Саясанаа Дуплекс орон сууцны интерьер - Саясанаа Дуплекс орон сууцны интерьер - Саясанаа Дуплекс орон сууцны интерьер - Саясанаа Дуплекс орон сууцны интерьер - Саясанаа Дуплекс орон сууцны интерьер - Саясанаа Дуплекс орон сууцны интерьер - Саясанаа Дуплекс орон сууцны интерьер - Саясанаа Дуплекс орон сууцны интерьер - Саясанаа Дуплекс орон сууцны интерьер - Саясанаа

Дуплекс орон сууцны интерьер - Саясанаа

Захиалагч гэр бүл мөрөөдлийн гэрээ цогцлоохыг хүсэж мэргэжлийн байгууллагад хандахаар шийджээ

Төслийн онцлог нь захиалагч гэр бүлийн шинэ орон сууц өндөр цонхтой дуплекс байшин байлаа

2 давхар орон зайг хамарсан өндөр цонхтой дуплекс орон сууцыг хүссэнээрээ тохижуулахад байрны онцлогоос хамаарч шийдэл гаргахад амаргүй байдаг

Дуплекс байрнууд Монголд олон байдаг болсон. Захиалагч гэр бүл залуу хүмүүс тул классик дизайнаас татгалзаж минимал, модерн урсгалтай зураг бэлэн боллоо

Чухал үйл хэргээ шилдгүүдэд даатга

Огноо

0000-00-00

Захиалагч

Иргэн

Төрөл

Дизайн