Interior Design following Shangri-la standard Interior Design following Shangri-la standard Interior Design following Shangri-la standard Interior Design following Shangri-la standard Interior Design following Shangri-la standard Interior Design following Shangri-la standard

Interior Design following Shangri-la standard

Шангри-Ла молл-д интерьер зураг зурахад төв Шангри-ла-с мөрдүүлдэг олон стандартуудыг мөрдөж зураг төсөлдөө тусгах шаардлага гардаг

Саясанаа ХХК Шангри-Ла молл-д интерьер дизайны цөөнгүй төслүүд дээр ажиллаж амжилттай хүлээлгэж өгөөд байна

Бид бүгдийн мэдэх "Ruby Room" бургер тун удахгүй шинэ салбараа Шангри-Ла молл-д нээхээр ажиллаж байна

Тус шинэ салбарын зураг төслийг СаяСанаа ХХК зурж гүйцэтгэж захиалагчид болон Шангри-ла молл-д хүлээлгэн өглөө

Огноо

0000-00-00

Захиалагч

Байгууллага

Төрөл

Дизайн