Drug Store, Lemon27 - Saysanaa LLC Drug Store, Lemon27 - Saysanaa LLC Drug Store, Lemon27 - Saysanaa LLC Drug Store, Lemon27 - Saysanaa LLC Drug Store, Lemon27 - Saysanaa LLC Drug Store, Lemon27 - Saysanaa LLC Drug Store, Lemon27 - Saysanaa LLC Drug Store, Lemon27 - Saysanaa LLC Drug Store, Lemon27 - Saysanaa LLC Drug Store, Lemon27 - Saysanaa LLC Drug Store, Lemon27 - Saysanaa LLC Drug Store, Lemon27 - Saysanaa LLC Drug Store, Lemon27 - Saysanaa LLC Drug Store, Lemon27 - Saysanaa LLC

Drug Store, Lemon27 - Saysanaa LLC

Стандартыг бэлэн болгож нэвтрүүлж чадсан бизнес хамгийн хүчтэй тоглогч болдог

Туршлагатай бизнес эрхлэгчид шинэ бизнес эхлүүлэхдээ үйлчилгээ, интерьер дизайн, процедур, имиж брэндингийн стандартуудыг онцгой анхаардаг

Lemon27 дэлгүүрийн удирдлагууд өөрийн бизнесийн чухал стандартуудыг шийдэхдээ шилдгүүдтэй хамтран ажиллаж хүн бүр үйлчлүүлэх дуртай дэлгүүр(Drug Store)-г бүтээлээ

Саясанаа хамт олон интерьер зураг болон засал гүйцэтгэлийн ажлыг гүйцэтгэхдээ бизнесийн онцлогоос хамаарч бүтээгдэхүүний байршил, хөдөлгөөний урсгал, зөв эргономик, төлөвлөлт зэргийг онцгой анхаарч ажиллав

UBH center, Lemon27 Drug Store

#Saysanaa #SaysanaaTeam #Lemon27 #DrugStore #CirculationMethod #InteriorErgonomics #SmartSpace #DrugStoreInterior

Огноо

0000-00-00

Захиалагч

Байгууллага

Төрөл

Дизайн, Гүйцэтгэл