Minimal interior design Minimal interior design Minimal interior design Minimal interior design Minimal interior design Minimal interior design Minimal interior design Minimal interior design Minimal interior design Minimal interior design Minimal interior design Minimal interior design Minimal interior design Minimal interior design Minimal interior design Minimal interior design Minimal interior design Minimal interior design

Minimal interior design

Өөрийгөө олсон хүн

Минимал урсгал нь зөвхөн дизайн шийдлээр тодорхойлогддоггүй. Оюун бодолдоо, хэрэглэж буй хэрэгцээндээ, амьдрах орчин тойрондоо буюу өөртэйгөө холбоотой бүх зүйлд их бишийн сэтгэлээр ханддаг хүнийг минималист хүн гэдэг. Минимал урсгал дэлхий дахинд хүчтэй дэлгэрч залуучуудын амьдралд нөлөө үзүүлээд эхэлсэн

Өөрийн гэсэн амьдралын хэв маягтай, боловсролтой, нийгэмд байр сууриа олж яваа, сонирхол, хобби, өөрийгөө олсон залуучууд дотоод зарчмаа дагаж орчноо бүрдүүлдэг

Захиалагч өөрийгөө минималист гэдгийг тодорхойлж орон гэрээ ч мөн минамал байлгахыг хүссэн. Ганц бие хүнд том байр, олон хэрэгцээ шаардлагагүй. Цаг нь ирэхэд гэр бүлтэй болж хэрэгцээгээ дагаж орон байраа өөрчлөнө гэдгийг мэддэг.

Тэр хэрэгтэй хэрэггүй мэдээлэл контентод цагаа үрдэггүй. Тэр "Game Of Thrones" үзэж "NBA" сонирхдог. Тэр зөвхөн дуртай болоод хэрэгтэй зүйлсдээ цаг гаргадаг. Тэр өөрийгөө олсон, шинэ цагийн залуу. Тэр бол минималист

Огноо

0000-00-00

Захиалагч

Иргэн

Төрөл

Дизайн