"David Jones" interior "David Jones" interior "David Jones" interior "David Jones" interior "David Jones" interior "David Jones" interior "David Jones" interior "David Jones" interior "David Jones" interior "David Jones" interior "David Jones" interior "David Jones" interior "David Jones" interior

"David Jones" interior

Энгийн, цэвэрхэн, хүртээмжтэй

Заримдаа дээрх 3 зүйл л дотор орчны дизайнд хамгийн зөв консепц болж чаддаг

Залуучуудад зориулсан Европ цүнхний брэнд "David Jones" дэлгүүр Зайсан хилл цогцолборт нээгдээд удаагүй байна.

Иж бүрэн зураг, гүйцэтгэлийн ажлыг Саясанаа ХХК

Огноо

0000-00-00

Захиалагч

Байгууллага

Төрөл

Дизайн, Гүйцэтгэл