The Way She Is The Way She Is The Way She Is The Way She Is The Way She Is The Way She Is The Way She Is The Way She Is The Way She Is The Way She Is The Way She Is The Way She Is The Way She Is The Way She Is The Way She Is The Way She Is The Way She Is The Way She Is The Way She Is The Way She Is The Way She Is The Way She Is The Way She Is The Way She Is The Way She Is The Way She Is

The Way She Is

Донж, тансаг байдлыг хослуулсан орчинд хувь хүний style, image-г тодорхойлох "Fashion Styling/Designing Studio"-н интерьерийг танилцуулж байна

#thewaysheis #personalstylist #imagemaker #imagecreator #wardrobeconsultant

Imagemaker мэргэжлээр мэргэшсэн өндөр мэдрэмжтэй захиалагч Саясанаа хамт олныг сонгож орчин бүтээх асуудлаа даатгаснаар хэв маяг, style-г тодорхойлох "Fashion Styling/Designing Studio" мэндэллээ

Stylist-тэй холбоо тогтоох бол биднээр дамжин холбоо тогтоох боломжтой

Огноо

0000-00-00

Захиалагч

Иргэн

Төрөл

Дизайн, Гүйцэтгэл