Ард Санхүүгийн Нэгдэл - Сэнтрал Тауэр салбар Ард Санхүүгийн Нэгдэл - Сэнтрал Тауэр салбар Ард Санхүүгийн Нэгдэл - Сэнтрал Тауэр салбар Ард Санхүүгийн Нэгдэл - Сэнтрал Тауэр салбар Ард Санхүүгийн Нэгдэл - Сэнтрал Тауэр салбар Ард Санхүүгийн Нэгдэл - Сэнтрал Тауэр салбар Ард Санхүүгийн Нэгдэл - Сэнтрал Тауэр салбар Ард Санхүүгийн Нэгдэл - Сэнтрал Тауэр салбар Ард Санхүүгийн Нэгдэл - Сэнтрал Тауэр салбар Ард Санхүүгийн Нэгдэл - Сэнтрал Тауэр салбар Ард Санхүүгийн Нэгдэл - Сэнтрал Тауэр салбар Ард Санхүүгийн Нэгдэл - Сэнтрал Тауэр салбар Ард Санхүүгийн Нэгдэл - Сэнтрал Тауэр салбар Ард Санхүүгийн Нэгдэл - Сэнтрал Тауэр салбар Ард Санхүүгийн Нэгдэл - Сэнтрал Тауэр салбар Ард Санхүүгийн Нэгдэл - Сэнтрал Тауэр салбар Ард Санхүүгийн Нэгдэл - Сэнтрал Тауэр салбар Ард Санхүүгийн Нэгдэл - Сэнтрал Тауэр салбар Ард Санхүүгийн Нэгдэл - Сэнтрал Тауэр салбар Ард Санхүүгийн Нэгдэл - Сэнтрал Тауэр салбар Ард Санхүүгийн Нэгдэл - Сэнтрал Тауэр салбар Ард Санхүүгийн Нэгдэл - Сэнтрал Тауэр салбар

Ард Санхүүгийн Нэгдэл - Сэнтрал Тауэр салбар

Хөрөнгө оруулагч үндэстэн

Монгол улсад санхүүгийн зах зээл хөгжихөд үлэмж хувь нэмрийг оруулж яваа Ард Санхүүгийн Нэгдлийн шинэ салбар Сэнтрал Тауэрын 1 давхарт тун удахгүй нээгдэхээр засварын ажил дуусах шатандаа ороод байна.

Мөн Монгол шуудангийн салбар хамт нээгдэж байгаа.

Захиалагчийн Хүчтэй, хамтдаа гэх урианаас олуулаа холбоотой гэсэн утга мөн нэгдмэл нийлмэл гэх утгуудыг гаргаж улаан(захиалагчийн логоны өнгө) өнгийн молекулыг интерьерийн амин сүнс, чимэг болгон оруулсан.

2 ба түүнээс дээш тооны Атом нь Молекул болдог. Нэгдэн нийлж чадсан хөрөнгө оруулагчдын хүчтэй хамтын холбоог молекулаар дүрслэн харуулав

Хөрөнгө оруулагчид чухал мэдээллийг чухал газраас авч, чухал шийдвэрийг чухал газарт гаргадаг.

Монголын санхүүгийн зах зээлийн хамгийн чухал, хамгийн хүчирхэг оффисийг бүтээхээр Саясанаа хамт олон сэтгэл, чадвараа зориулан ажиллав

#Strongertogether #Ardfinancialgroup #Blackredwhite #Saysanaa #Moleculechain #Belikethewolf #ArdHoldings

Огноо

0000-00-00

Захиалагч

Байгууллага

Төрөл

Дизайн