Portal VR lounge - Designed By Saysanaa Portal VR lounge - Designed By Saysanaa Portal VR lounge - Designed By Saysanaa Portal VR lounge - Designed By Saysanaa Portal VR lounge - Designed By Saysanaa Portal VR lounge - Designed By Saysanaa Portal VR lounge - Designed By Saysanaa Portal VR lounge - Designed By Saysanaa Portal VR lounge - Designed By Saysanaa Portal VR lounge - Designed By Saysanaa Portal VR lounge - Designed By Saysanaa Portal VR lounge - Designed By Saysanaa Portal VR lounge - Designed By Saysanaa Portal VR lounge - Designed By Saysanaa Portal VR lounge - Designed By Saysanaa Portal VR lounge - Designed By Saysanaa Portal VR lounge - Designed By Saysanaa Portal VR lounge - Designed By Saysanaa Portal VR lounge - Designed By Saysanaa Portal VR lounge - Designed By Saysanaa Portal VR lounge - Designed By Saysanaa Portal VR lounge - Designed By Saysanaa

Portal VR lounge - Designed By Saysanaa

3D ертөнцөөр аялуулах Portal Virtual Reality - Интерьер дизайн

Захиалагчийн даалгавар:
Дэлхий дахины Virtual Reality төвүүдээс дутахааргүй дизайн, тохижилттой төвийг Монголдоо байгуулах

Гүйцэтгэл:
Зураг төслийн үе шат, иж бүрэн гүйцэтгэлийн ажлыг Саясанаа ХХК урлав

Төслийн тухай:
3D ертөнцийг тодорхойлж чадах хүчин зүйлс дээр ажиллахыг чухалчилсан. Ингээд орчин, мэдрэмж, гэрэглтүүлгийн тал дээр онцгойлон ажилласан.

Хийцлэлүүд, Тавилгууд, Зарим гэрэлтүүлгийг шийдэхдээ аль болох бэлэн бүтээгдэхүүнээс татгалзаж гар хийцлэлийн аргаар урлав.

#virtualworld #interiordevelopers #PortalVirtualRealityLounge #PortalVirtualExperienceCenter #saysanaa #designedbysaysanaa #ShangrilaMall #workhardplayhard

Огноо

0000-00-00

Захиалагч

Байгууллага

Төрөл

Дизайн, Гүйцэтгэл