СаяСанаа гүйцэтгэл – Huawei брэнд

Зөв компани сонгох нь чухал (Интерьер зураг, засал гүйцэтгэл) Даалгавар: Салбарын бизнес өрсөлдөөн хүчтэй - Хүчтэй өрсөлдөөнт зах зээлд аль ч детал дээр алдах эрхгүй. Интерьер консепц болон гүйцэтгэлийн чанар өндөр түвшинд байх ёстой - Брэнд бүүкийн хөх цэнхэр өнгө, зөв зохицолдлогоо Ажлын хүрээ: - Huawei брэндийн шинэ салбар засварын төвийн интерьер консепц болон засал гүйцэтгэл - Ур ухаан шаардсан хийцлэл, нарийн детал засал Захиалагч байгууллага: Өндөр түвшний технологийн компани. Huawei брэнд Консепц: - Зохион байгуулалттай, эмх цэгцтэй сүлжээний утас нь технологийн, мэргэжлийн зэргийг илтгэнэ Тааз болон хүлээн авах ширээнд сүлжээний утасны елементийг оруулав - Этгээд хурц үзэсгэлэнгийн ширээ нь Huawai брэндийн хүчирхэг өвөрмөц байдлыг илэрхийлнэ Ажлын чанар, үр дүн: - Интерьер зургаас зөрөөгүй, сэтгэл шингэсэн гүйцэтгэл - СаяСанаа стандарт

 • Date:

  2016.10.12
 • huawei 001
  huawei 002
  huawei 003
  huawei 004
  huawei 005
  huawei 006
  huawei 009
  huawei 007
  huawei 010
  huawei 011
  huawei 012
  huawei 013
  huawei 014
  huawei 015
  huawei 016
  huawei 017
  huawei 018