Sentience studio interior – SaySanaa

Бүхнийг төгс хийхээр хичээх нь Аливаа салбарт бизнес эрхлэгчид бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, интерьер, орчин, ерөнхий имиж зэрэг өөрийн бизнесийн деталь бүрт стандарт гаргаж түүнийгээ мөрдөж ажилладаг болсон Шилдгүүдийн нэг байхаар шулуудсан Энтрэпренерүүд бизнесээ дараагийн шатанд гаргахдаа мөн л шилдгүүдтэй хамтран ажиллахаар хичээдэг Дүүрэн эрч хүч шинэлэг байдлаар Медиа салбарт шинэ агаар оруулж ирсэн Sentience studio-н интерьер зургийг танилцуулж байна Sentience studio-н хамт олон бүхнийг хамгийн сайнаар хийхээр зорьж Саясанаа хамт олон үүнийг гүйцэлдүүллээ Ажлын байрны интерьер ажлын бүтээмж болон бизнесийн ашиг орлогод шууд нөлөөлдөг Sentience Studio, Вива сити N25-р байр

 • Date:

  2017.10.19
 • Sentience studio interior 001
  Sentience studio interior 002
  Sentience studio interior 003
  Sentience studio interior 004
  Sentience studio interior 005
  Sentience studio interior 006
  Sentience studio interior 007
  Sentience studio interior 008
  Sentience studio interior 009
  Sentience studio interior 010
  Sentience studio interior 011
  Sentience studio interior 012
  Sentience studio interior 013
  Sentience studio interior 014
  Sentience studio interior 015
  Sentience studio interior 016