Shades of Winter – SaySanaa

Өвлийн цагаан орчинд тэр бүр мэдрээд байдаггүй мэдрэмжийг авах эрмэлзэл... Дизайнер хүн хэвшмэл хэв маягт баригдаж болохгүй. Нэмээд захиалагч хэвшмэл хэв маягт баригдах дургүй бол тэдний хамтрал содон бүтээл төрүүлэхээс аргагүй. Авъяас билгээрээ амьдралаа авч явах эрхмүүд ихэвчлэн өөрийгөө олсон байдаг. Тэдний сэтгэл мэдрэмж, тэдний орчин энгийн амьдралаас өөр түүх өгүүлнэ. Нэгэн гайхалтай түүхийг хамтран бүтээхэд таатай байлаа.

 • Date:

  2020.03.19
 • Shades Of Winter 001
  Shades Of Winter 002
  Shades Of Winter 004
  Shades Of Winter 005
  Shades Of Winter 006
  Shades Of Winter 007
  Shades Of Winter 008
  Shades Of Winter 009
  Shades Of Winter 010
  Shades Of Winter 011
  Shades Of Winter 012
  Shades Of Winter 014
  Shades Of Winter 016
  Shades Of Winter 018
  Shades Of Winter 019
  Shades Of Winter 013
  Shades Of Winter 015
  Shades Of Winter 017
  Shades Of Winter 020
  Shades Of Winter 021
  Shades Of Winter 022
  Shades Of Winter 023
  Shades Of Winter 024
  Shades Of Winter 025
  Shades Of Winter 026
  Shades Of Winter 027
  Shades Of Winter 029
  Shades Of Winter 031
  Shades Of Winter 035
  Shades Of Winter 028
  Shades Of Winter 030
  Shades Of Winter 032
  Shades Of Winter 034